Overdragelse (Salg)

Skal du sælge din andel, og er du i tvivl om, hvordan du skal gøre, så se nedenfor, hvor vi har besvaret en del af de spørgsmål vi typisk får fra sælger.

Jeg skal sælge min andelsbolig – hvad gør jeg?

Det er et krav jf. andelsboligloven, at der foreligger en opgørelse af forbedringer samt fradrag for fejl og mangler i din andelslejlighed. De fleste andelsboligforeninger benytter en fast uvildig vurderingsmand til udarbejdelse af denne opgørelse (vurderingsrapport). Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken vurderingsmand du skal benytte.

Vurderingsmanden foretager ikke et syn af lejligheden, men alene en vurdering af de – af sælger – oplyste forbedringer, fejl og mangler samt løsøre, hvorfor du som sælger har pligt til at oplyse herom.

Når vi modtager vurderingsrapporten, oplyser vi dig om det videre forløb samt gebyrer m.v.


Hvem udarbejder købsaftale?

Administrator udarbejder altid købsaftale – også i de tilfælde, hvor en mægler allerede har lavet én. Vores gebyrer i forbindelse med udarbejdelse af købsaftale, salgsafregning m.v. fremgår af den skrivelse du får tilsendt, når vi har modtaget vurderingsrapporten.


Skal der udarbejdes el- og VVS-tjek?

Det er på nuværende tidspunkt ikke et lovkrav, at der skal udarbejdes el- og VVS-tjek ved salg af andelsboliger. Hvis det ifølge foreningens vedtægter eller din vurderingsrapport er et krav, skal det dog laves. Konstateres der ulovlige installationer, skal disse normalt udbedres inden køber overtager andelen, hvilket fremgår af vurderingsrapporten og/eller foreningens vedtægter.


Hvad er maksimalprisen for min andelsbolig?

Andelsværdien finder du typisk i den senest vedtagne årsrapport. Du bør altid sikre dig, at den andelsværdi, der står i årsrapporten, også er den, der blev vedtaget på generalforsamlingen.

Er der i vurderingsrapporten konstateret forbedringer i lejligheden, kan disse tillægges andelsværdien. Er der derimod konstateret fejl og mangler, som du “overdrager” til køber, skal fradraget herfor fratrækkes købesummen.

Har du spørgsmål til beregning af maksimalprisen for netop din andel, er du velkommen til at kontakte os.


​Er forældrekøb tilladt?

Ved forældrekøb er forældrene andelshavere og barnet fremlejetager. Forældrekøb er tilladt, hvis det står i foreningens vedtægter. ​Et alternativ til forældrekøb er, at barnet låner penge af forældrene til køb af andelen, og at der i den forbindelse oprettes et gældsbrev mellem forældre og barn. Herved er det barnet (min. 18 år), der bliver andelshaver.

​Hvornår udarbejdes købsaftalen?

Købsaftalen udarbejdes typisk inden for 7-10 bankdage fra vi har modtaget alle de oplysninger og dokumenter vi har anmodet om.​ I enkelte sager kan der være behov for en hurtigere ekspedition, og vi har derfor gjort det muligt – mod et gebyr – at få udarbejdet købsaftalen inden for 2 bankdage.


Hvornår frigives købesummen?

​Vi påbegynder salgsafregning 7. bankdag efter overtagelsesdagen. I enkelte foreninger kan der dog være aftalt noget andet. Oplysninger om afregning m.m. finder du i købsaftalen.