Forbrugsregnskaber

Oftest udarbejdes varme-/vandregnskaber ved, at administrator sender oplysninger om ejendommens varme-/vandudgifter samt acontoindbetalinger videre til et firma, som herefter laver forbrugsregnskab og opgørelser til beboerne.


Hvornår modtager jeg varmeregnskabet?

​Varmeregnskab (og eventuelt vandregnskab) udarbejdes én gang årligt. Du modtager typisk din opgørelse 2-3 måneder efter, at varmeregnskabsåret (eller vandregnskabsåret) er afsluttet. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvornår det afsluttes i din ejendom.


Der er fejl i min opgørelse – hvad gør jeg?

Hvis der er noget i din varmeafregning (eller vandafregning), som ikke stemmer, skal du kontakte os. Din indsigelse skal være skriftlig og angive, hvilke fejl, der er i opgørelsen. Vi vil herefter sende din indsigelse videre til det firma, der har lavet regnskabet. Får du medhold i indsigelsen, vil du modtage en ny opgørelse, og vi vil sørge for at du bliver afregnet i forhold til denne. ​