Forbrugsregnskaber

Oftest udarbejdes varme-/vandregnskaber ved, at administrator sender oplysninger om ejendommens varme-/vandudgifter samt acontoindbetalinger videre til et firma, som herefter laver forbrugsregnskab og opgørelser til beboerne.


Hvornår modtager jeg varmeregnskabet?

Varmeregnskab (og eventuelt vandregnskab) udarbejdes én gang årligt. Du modtager typisk din opgørelse 2-3 måneder efter, at varmeregnskabsåret (eller vandregnskabsåret) er afsluttet. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvornår det afsluttes i din ejendom.


Der er fejl i min opgørelse – hvad gør jeg?

Hvis der er noget i din varmeafregning (eller vandafregning), som ikke stemmer, skal du kontakte os. Din indsigelse skal være skriftlig og angive, hvilke fejl, der er i opgørelsen. Vi vil herefter sende din indsigelse videre til det firma, der har lavet regnskabet. Får du medhold i indsigelsen, vil du modtage en ny opgørelse, og vi vil sørge for at du bliver afregnet i forhold til denne. ​