Byggesag

De fleste ejendomme skal på et eller andet tidspunkt i gang med et større vedligeholdelses- eller forbedringsprojekt. En byggesag kan være meget omfattende og medføre mange spørgsmål fra bestyrelse og beboere. Nedenfor er forslag til at lette projektets gang.


Skal vi selv administrere byggesagen?

​Administration af en byggesag er ikke inkluderet i det faste administrationshonorar. Ønsker I, at vi skal bistå, herunder med udarbejdelse af forslag (inkl. økonomisk beregning og finansiering) til generalforsamlingen, gennemgang af aftale med teknisk rådgiver og entreprenør samt meget andet, skal der derfor indgås en særskilt administrationsaftale. Vores byggeadministrationsaftale vil selvfølgelig indeholde en specifikation af, hvilke administrationsopgaver, der er indeholdt i den aftalte pris. Kontakt os, hvis I er interesserede i et tilbud.


Er det nødvendigt med en teknisk rådgiver?

Ved større projekter, anbefaler vi som udgangspunkt vores foreninger at benytte sig af et rådgivende ingeniørfirma. Teknisk rådgiver står blandt andet for udarbejdelse af udbudsmateriale samt opfølgning under og efter projektets udførelse. Rådgiverens primære opgave er at sikre, at I i foreningen får, det I ønsker og betaler for, og at entreprenøren udfører arbejderne håndværksmæssigt korrekt og på aftalte måde.

Såfremt bestyrelsen selv ønsker at varetage en byggesag, bør det undersøges om bestyrelsesansvarsforsikringen dækker.